Shanmao and Jimi Adventures

来自GreatDreamers.cn
跳转至:导航搜索

The English edition of 山猫吉咪字母世界历险记.

Credits

 • Producers: Liu Jianhong, Wu Hui, Asim Khalil, John Li
 • Chief director: Wu Hui
 • Chief supervisors: Wu Jianxiong, Yang Zhengze, Liu Xiaojun, Guo Zilong, Guo Yuezhou
 • Deputy directors: Xiao Guicai, Cao Xian
 • General art director: Xia Rujin
 • Art advisor: Fu Tiezheng
 • Script editors: Alexander Grunberg, Yan Bin
 • Script editor assistant: Wu Beixi


Cast

 • Shanmao voiced by Keith O'Brien
 • Jimi voiced by LindZ Reiss
 • Guli voiced by Chip Joel
 • Doula voiced by Melissa S. Malone
 • Narration provided by Sarah Pesek

Theme songs


References